صنایع میرآب

برچسب: بک واش فیلترشنی استخر،بک واش

بک واش فیلتر شنی استخر

بک واش فیلتر شنی استخر معمول ترین راه تصفیه آب استخر استفاده از فیلترهای شنی هستند. برای افزایش طول عمر و بهبود عملکرد این دستگاه ها بک واش و تمیزکردن مرتب و اصول نگه داری آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ساز و کار همه فیلترها به این صورت است که آب استخر از میان شن و پودرسیلیس منبع تصفیه گذشته و ذرات معلق و زائد بزرگتر از 100 میکرون در میان این شن ها به...

مشاهده نوشته