صنایع میرآب

برچسب: تصفیه آب استخر،فیلتر،منبع تصفیه،شیر شش راهه،backwash

بک واش فیلتر شنی استخر

بک واش فیلتر شنی استخر معمول ترین راه تصفیه آب استخر استفاده از فیلترهای شنی هستند. برای افزایش طول عمر و بهبود عملکرد این دستگاه ها بک واش و تمیزکردن مرتب و اصول نگه داری آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ساز و کار همه فیلترها به این صورت است که آب استخر از میان شن و پودرسیلیس منبع تصفیه گذشته و ذرات معلق و زائد بزرگتر از 100 میکرون در میان این شن ها به...

مشاهده نوشته